TELESKOPSKI ŠTAPOVI

Teleskopski štap 2 x 0,60m
Teleskopski štap 3 x 1,00m
Teleskopski štap 2 x 1,50m
Teleskopski štap 3 x 1,50m
Teleskopski štap 2 x 2,00m
Teleskopski štap 3 x 2,00m
Teleskopski štap 2 x 3,00m
Teleskopski štap 3 x 3,00m
Teleskopski štap 4 x 3,00m

– nazubljeni zglob za teleskopski štap
– konus za teleskopski štap