SISTEM DEZINFEKCIJE 40cm / 50cm

Sistem dezinfekcije – sastoji se od krpe za dezinfekciju, nosača krpe za dezinfekciju i štapa aluminijskog D.23 dužine 140 cm.
Krpa za dezinfekciju pamuk/micr.40x13cm
Krpa za dezinfekciju pamuk/micr.50x16cm
Držač krpe za dezinfekciju 40x11cm
Držač krpe za dezinfekciju 50x13cm
Aluminijski štap