KRC 740

KRC 740 – sredstvo za čišćenje kuhinjskih površina, sanduka, kašeta itd. Samostalno uklanja jaku prljavštinu od masti i bjelančevina. Velika emulgirajuća i antiredepozicijska moć. Odličan dezinfekcijski efekt zahvaljujući visokom sadržaju aktivnog klora. Može se primjenjivati za čišćenje unutrašnjosti transportnih vozila, čizama i pregača pomoću visokotlačnih i niskotlačnih uređaja, odn. strojeva za čišćenje.

Primjenjujuća koncentracija: 0,5 – 3%

Pakiranje: kanistar od 35 kg

Pakiranje: kanistar od 12,3kg

Pakiranje: kanistar 3 l