ISR 700

ISR 700 – industrijsko pjeneće čistilo na bazi klora. Zbog svojeg visokog sadržaja tensida u svezi sa natrijevom lužinom za izbjeljivanje, ISR 700 pripada najdjelotvornijim proizvodima za čišćenje. Djeluje dezinficirajuće. Služi za čišćenje površina svake vrsti, otpornih na alkalne spojeve. Primjenjuje se u siranama, klaonicama, pogonima za preradu ribe,mesa, kobasičarnicama, pekarama itd… Posebno je prikladan za korištenje sa visokotlačnim i niskotlačnim uređajima.

Primjenjujuća koncentracija 2% do 5%.

Pakiranje: kanistar 35 kg

Pakiranje: kanistar 12 kg