BR 75

BR 75 – snažno čistilo za plivališta i sanitarne prostorije. Sigurno uklanja tvrdokorna zaprljanja s pokoricom. Otapa mokraćni kamenac i vodeni kamenac, naslage vapnenca i hrđe, ostatke sapuna, cementne mrlje te masna zaprljanja. Može se primjenjivati na svim materijalima koji su otporni na kiselinu. Ne uzrokuje korozivna oštećenja na vodovima i armaturama.

Primjenjujuća koncentracija: 10% – 20%

Pakiranje: boca od 1 l

Pakiranje: kanistar od 10 l