LINAX PLUS

LINAX PLUS – specijalno temeljno čistilo za podove od linoleuma, PVC, kamena, gume i flex – obloga. Uklanja čak i višeslojne filmove od voska, odnosno samosjajne filmove. Vrlo brzo otapanje zaostataka od sredstava za njegu poda sprečava trajnu opasnost od klizanja. Zbog svog neagresivnog djelovanja na materijal posebice je primjeren za osjetljive podne obloge kao što su linoleum i guma.

Pakiranje: kanistar od 10 litara

Primjenjuje se u koncentraciji 1:10 čime se dobija 100 litara primjenjujućeg rastvora.