KALK FREE 1

KALK FREE 1 – snažno čistilo za plivališta i sanitarne prostorije. Sigurno uklanja tvrdokorna zaprljanja s pokoricom. Otapa mokraćni kamen i vodeni kamenac, naslage vapnenca i rđe, ostatke sapuna, cementne mrlje te masna zaprljanja. Može se primjenjivati na svim materijalima koji su otporni na kiselinu. Ne uzrokuje korozivna oštećenja na vodovima i armaturama.

Primjenjujuća koncentracija: 10% – 20%.

Pakiranje: kanistar od 11 kg

Pakiranje: kanistar 3 l