APESIN FORTE

APESIN FORTE – univerzalno sredstvo za dezinfekciju i čišćenje površina. Spektar djelovanja obuhvaća bakterije, gljivice, HBV/HIV i TBC. Atestirano prema zahtjevima njemačkih strukovnih udruga DVG i DGHM. Vrlo primjereno za primjenu u bolnicama i u farmaceutskoj industriji. Idealno za podne obloge i opremu od PVC-a, polipropilena, gume, linoleuma, kamena i metala.

Primjenjuje se u slijedećim koncentracijama:

* Hospitalismusprophylaxi prema OGGHMP: 0,5%/60 min.
* HBV/HIV: 0,25%/240 min; 0,5%/30 min
* TBC 4%/240 min.

Pakiranjee: kanistar od 5 l