ABRAZIVNI TAMPONI I DRŽAČI

Tampon smeđi
Tampon zeleni
Tampon bijeli
Tampon crni

Nosač tampona sa zglobom za štap
Nosač tampona ručni