SANITARNA OPREMA

DISPENZERI
DISPENZERI

Dispenzer za higijenske uloške

PAPIRNATA KONFEKCIJA
PAPIRNATA KONFEKCIJA

Dispenzer za higijenske uloške

SUŠILA
SUŠILA

Dispenzer za higijenske uloške

MAR PLAST
MAR PLAST

Dispenzer za higijenske uloške

KIMBERLY CLARK
KIMBERLY CLARK

Dispenzer za papirnate ručnike

MAR PLAST
MAR PLAST

Dispenzer za papirnate ručnike

LOTUS SENZOR
LOTUS SENZOR

Dispenzer za papirnate ručnike

KIMBERLY CLARK
KIMBERLY CLARK

Dispenzer za toaletni papir

MAR PLAST
MAR PLAST

Dispenzer za toaletni papir u roli

DISPENZER KIMBERLY CLARK
DISPENZER KIMBERLY CLARK

Dispenzer za tekući sapun Kimberly Clark

MAR PLAST
MAR PLAST

Dispenzer za tekući sapun

LOTUS
LOTUS

Dispenzer za tekući sapun

SUŠILO
SUŠILO

Sušilo za ruke